Webinar: De psychologie van risicocommunicatie

Leer 5 handvatten voor risicocommunicatie van gedragswetenschappers

Steeds meer mensen maken zich zorgen over een dreigende crisis of ramp in Nederland. Denk aan het stoppen van vitale processen of cyberdreigingen (bron: Risico- en Crisisbarometer). Gelukkig kun je zelf veel doen om voorbereid te zijn op noodgevallen, bijvoorbeeld een noodpakket in huis hebben.

Maar: meer dan de helft van de Nederlanders is niet goed voorbereid. Hoe zorg je ervoor dat mensen wél in actie komen? 

In deze webinar geven we je 5 handvatten over risicocommunicatie vanuit gedragswetenschappen, zodat jij een strategie kunt ontwikkelen die mensen in beweging brengt.

wildvuur

Datum

3 september

Tijd

11:30 - 12:30

Kosten

Gratis

Op weg naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid

Veiligheid is nooit een vanzelfsprekendheid. Nederland wordt met diverse risico’s geconfronteerd die onze samenleving in gevaar kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering, zoals overstromingen en natuurbranden. Maar ook de kans op een terroristische aanslag is substantieel (bron: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland).  

Diverse organisaties als de Veiligheidsregio’s, Brandweer, Politie, NCTV, het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en gemeenten werken heel hard aan de nationale veiligheid, maar een crisis is altijd onvoorspelbaar. 

Er is meer nodig: zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de Nederlandse burger worden steeds belangrijker. Burgers kunnen niet alleen maar naar de overheid kijken en zullen ook zelf actie moeten ondernemen en de handen ineen moeten slaan.

Hoe motiveer je mensen om in actie te komen?

Veel mensen erkennen dat ze een verantwoordelijkheid hebben om zichzelf voor te bereiden, maar toch doen ze het niet. 

Een probleem is dat de risico’s als een ‘ver van je bed show’ voelen: het is niet urgent in ons dagelijks leven. Daarnaast zijn veel pogingen om gedrag te veranderen niet effectief. Veel campagnes zetten in op bewustwording of het vergroten van angst. Uit onderzoek weten we dat dit niet werkt. 

Hoe zorg je dat mensen zich voorbereiden op een ramp of crisis, zonder onnodig angst aan te wakkeren? Hoe communiceer je op een effectieve manier over risico’s in Nederland?

Wat behandelen we in deze webinar?

In deze webinar leer je hoe je gedrag kunt veranderen en je doelgroep kunt stimuleren om zich voor te bereiden. We zoomen in op de psychologie van risicocommunicatie.

We staan stil bij:

  • … hoe ons brein risico’s interpreteert. Hoe speel je effectief in op een risico dat ‘ooit’ (ergens in de verre toekomst) plaats kan vinden, en een lage urgentiewaarde heeft?
  • … de valkuilen bij risico-communicatie. Is inzetten op angst succesvol om actie te stimuleren, en onder welke voorwaarden? En hoe kun je een paniekreactie voorkomen?
  • … wat de wetenschap zegt over risicocommunicatie. We staan stil bij de Protection Motivation Theory. Wat kan dit betekenen voor jouw risico-aanpak?
  • .. concrete handvatten vanuit gedragspsychologie om je risico-aanpak op te baseren


Dit doen we aan de hand van veel praktijkvoorbeelden (diverse campagnes over risicocommunicatie).

Wat levert het op?

Aan het eind van de webinar

  • … begrijp je beter hoe ons brein bedreigende informatie of risico’s waarneemt en interpreteert
  • … heb je meer inzicht in welke (psychologische) factoren een rol spelen om (geen) actie te ondernemen
  • … heb je 5 concrete handvatten vanuit de gedragspsychologie geleerd waarop je jouw risico-aanpak (bijvoorbeeld communicatiestrategie of beleidsplan) kunt baseren.

 

Praktische informatie

Voor wie?
Professionals die zich elke dag inzetten om de veiligheid van anderen te waarborgen. Je werkt bijvoorbeeld bij een Veiligheidsregio, de Brandweer, Politie, NCTV, een ministerie of gemeente waar je je bezig houdt met publieke veiligheid. Je wilt meer leren over risicocommunicatie vanuit een psychologisch- en gedragsperspectief. Je doel is om meer grip te krijgen op menselijk gedrag en je doelgroep aan te zetten tot actie, bijvoorbeeld om hen te stimuleren de juiste voorbereidingen te treffen.

Datum en duur
Dinsdag 3 september 2024 van 11.30-12.30. We reserveren voldoende tijd voor vragen.

Locatie
Deze webinar is digitaal en wordt gehost via Zoom.

Kosten
Deelname aan deze webinar is gratis.

Docenten & team

Het docenten- en opleidingsteam bestaat uit gedragswetenschappers van Behavior Change Academy, met ruime ervaring in het doceren op het gebied van gedragspsychologie en ervaring met gedragsverandering in de praktijk.