Grip op gezondheidsgedrag

Beweeg je doelgroep naar een gezondere leefstijl

Hoewel de motivatie voor verandering en gezondheid vaak hoog is, blijkt het in de praktijk vaak lastig om gezondheidsgedrag te veranderen. Menselijk gedrag lijkt complex en ongrijpbaar en draagvlak voor verandering creëren uitdagend. Want hoe zorg je ervoor dat jouw gezondheidsbeleid doenlijk is én de juiste kaders biedt om verandering te realiseren? Hoe krijg je belangrijke stakeholders zover dat ze jouw ontwikkelde interventies ook uitdragen? En hoe zorg je dat jouw campagnes daadwerkelijk bijdragen aan een doelgroep die minder drinkt, rookt, gezonder eet en meer beweegt? Kortom, hoe beweeg je je doelgroep toe naar een gezondere leefstijl, ook als je zelf niet direct in contact staat met de doelgroep?

3 opleidingsdagen
Data: 16 mei, 6 juni, 27 juni
Niveau: HBO

Investering: €2.515 (vrijgesteld van btw)

Beoordeling Opleidingen 
Behavior Change Academy
Totaalscore: 4,8/5,0

Schrijf je in op onze interesselijst en we zullen je als eerste benaderen zodra de volgende lichting gepland staat.

Inhoud

De driedaagse opleiding bestaat uit drie onderdelen. Deze worden in chronologische volgorde behandeld. Bij elk onderdeel nemen de docenten je mee in de theorie, en ga je vervolgens zelf aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen. Na elke lesdag krijgen de deelnemers een mentoruur, waarbij zij individuele begeleiding en feedback ontvangen om hun leerproces verder te verdiepen. Je ontvangt werkbladen en inspirerende literatuur bij aanvang van elk onderdeel.

Dag 1: Introductie in gedragsverandering & gezondheidsgedrag

We starten met een introductie in gedragsverandering. Wat is de toegevoegde waarde van kennis over gezondheidsgedrag in het veld? Wat is gedragsverandering precies en waar wordt het nu ingezet? We analyseren bestaande veranderpogingen en laten zien waarom sommige veranderaanpakken wel werken en andere niet.

Daarnaast leren we je hoe je grote, abstractere uitdagingen zoals “de transitie naar preventie” of “gezondheidsgedrag bevorderen” omvormt tot behapbare verandervraagstukken. We reiken hiervoor een staandaardwerkwijze aan, middels ons Behavior Change Model.

Voor het uitvoeren van een gedragsveranderingstraject maken wij gebruik van het Behavior Change Model. Dit model geeft stap voor stap weer hoe een gedragsvraagstuk behandeld kan worden. Je kan dit model, of gedeeltes van dit model, gebruiken als stappenplan voor gedragsveranderingstrajecten.

Na dag 1 heb je de volgende inzichten opgedaan:

 • Je hebt dieper inzicht in de rol van gedrag binnen het domein Gezonheid, Zorg en Welzijn;
 • Je bent in staat om met behulp van het Behavior Change model inzicht te krijgen in het gedragsveranderingsproces van jouw doelgroep;
 • Je hebt kennisgemaakt met het vertalen van deze gedragsinzichten naar begrijpelijke en effectieve communicatie;
 • Je gaat naar huis met een eerste plan voor een campagneconcept of een contentstrategie.
Dag 2: Inzicht in gezondheidsgedrag

De tweede lesdag staat in het teken van het begrijpen van de mens. Pas als je begrijpt wat mensen echt beweegt, kun je daadwerkelijk gedrag veranderen. We behandelen de belangrijkste psychologische theorieën rondom gezondheidsgedrag, en zoomen in op de invloed van weerstanden, omgevingsfactoren en motivatie: kortom, de menselijke drijfveren. We gaan hier zowel in op het gezondheidsgedrag van de eindgebruiker voor wie
je beleid, communicatie of interventies maakt, als op het meekrijgen van
de mensen die directer in contact staan met jouw doelgroep. Je past deze kennis onder begeleiding van onze docenten direct toe op jouw eigen casus.

Na dag 2 heb je de volgende inzichten opgedaan:

 • Je weet beter waarom mensen doen wat ze doen. Je krijgt meer grip op gezondheidsgedrag;
 • Je weet welke basisbehoeften mensen hebben en hoe dat ons gezondheidsgedrag voortdurend stuurt;
 • Je kent de belangrijkste wetenschappelijke theorieën over hoe menselijk gedrag tot stand komt;
 • Je (her)kent de meest voorkomende motieven en weerstanden die menselijk gedrag beïnvloeden;
 • Je weet hoe je andere stakeholders mee kunt krijgen binnen je gedragsveranderingstraject.
Dag 3: Gericht interveniëren

Op lesdag drie leer je welke bewezen effectieve gedragsveranderingstechnieken er zijn en wanneer je welke technieken het beste in kunt zetten in welke situatie. We leggen uit hoe de verschillende technieken samenhangen met langdurige versus kortstondige gedragsverandering en laten zien waarom bepaalde interventies of beleid in de ene situatie dé perfecte oplossing lijken, maar in andere situaties nauwelijks of juist een averechts effect hebben. Ook staan we stil bij
waar je op moet letten, als je uit het grote aanbod bewezen effectieve gezondheidsprogramma’s kiest. Immers, bewezen effectief, geeft vaak niet de garantie dat een interventie ook voor jouw specifieke situatie werkt. Gedragsverandering is altijd maatwerk. Afsluitend vertaal je de technieken naar een concrete interventie voor je eigen casus.

Na dag 3 heb je de volgende inzichten opgedaan:

 • Je weet hoe je kunt inspelen op de motieven en weerstanden van je doelgroep om succesvol te zijn in gedragsverandering;
 • Je weet wanneer een gedragsinterventie meerwaarde heeft en wanneer niet;
 • Je beheerst concrete en effectieve beïnvloedingstechnieken en je weet in welke situaties welke technieken juist wel of niet effectief zijn;
 • Je weet hoe je een wetenschappelijk gefundeerde gedragsanalyse omzet in een kansrijke gedragsinterventie;
 • Je weet hoe je de geleerde kennis en vaardigheden kunt integreren in je werkproces om zo tot een effectieve aanpak van veranderstukken te komen.

Wat levert de opleiding je op?

Na het volgen van deze opleiding, zal je ervaren dat je:

 • Inzicht hebt in het menselijk functioneren, de drijfveren en weerstanden rondom gezondheidsgedrag;
 • In staat bent om deze inzichten te koppelen aan bijpassende beïnvloedingstechnieken;
 • Op basis van deze fundamentele kennis en vaardigheden beter in staat bent om gezondheidsgedrag in de praktijk op efficiënte en structurele wijze te veranderen of beleid effectiever vorm te geven;
 • Jezelf kunt profileren als gedragsveranderaar met als specialisatie Gezondheid, Zorg en Welzijn;
 • Deel uitmaakt van een netwerk van professionele gedragsveranderaars op het gebied van gezondheidsgedrag.
 • Tot slot ontvang je bij het voltooien van de opleiding Grip op Gezondheidsgedrag een certificaat voor jouw deelname.

Wat betekent dit in de praktijk?
Lees over de case study van alumni Noor Willemsen: Kinderen bewegen meer door populaire interventie op consultatiebureau

Voor wie?

Houd jij je als professional (beleidsmedewerker, communicatiemedewerker, onderzoeker, adviseur, programma- of projectmanager), bijvoorbeeld binnen de overheid, kennisinstituut, zorginstelling of stichting bezig met:

 • Gezondheidsbevordering;
 • Gezondheidspreventie;
 • Gezondheidsverschillen verkleinen;
 • Gezondheidsvaardigheden vergroten;
 • Het stimuleren van een gezonde leefomgeving.


Dan is deze driedaagse opleiding iets voor jou!

  •  

Data en locaties

 • Lesdag 1: donderdag 16 mei 2024
 • Lesdag 2: donderdag 6 juni 2024
 • Lesdag 3: donderdag 27 juni 2024


Locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

16 mei 2024Social Impact Factory in Utrecht
6 juni 2024Social Impact Factory in Utrecht
27 juni 2024Social Impact Factory in Utrecht

Investering

De kosten van de opleiding bedragen €2.515 (vrijgesteld van BTW). Deze kosten
zijn inclusief catering.

Schrijf je nu alvast in op onze interesselijst waardoor je als eerste benaderd wordt voor een plek. Over enkele weken openen we de inschrijvingen voor deze opleiding.

Docenten- en opleidingsteam

Hoofddocenten

Dané Mulder

drs. Dané Mulder

Dané is sinds jongs af aan al geïnteresseerd in de combinatie tussen gezondheid en het menselijk gedrag. Vroeger zwom ze op hoog niveau wedstrijden en was ze continu bezig zichzelf gemotiveerd te houden. Haar levensmotto is dan ook: ‘Practice what you preach’. Inmiddels combineert Dané haar passie en kennis in het domein Gezondheid & Welzijn. Ze schreef onder andere campagnestrategieën voor het stimuleren van een gezonde leefstijl, voerde onderzoek uit naar het alcoholgedrag van studenten en gaf lezingen en workshops over het stimuleren van beweging in de zorg. Daarnaast is Dané docent van vele incompany opleidingen van de Behavior Change Academy, geeft zij workshops, trainingen en lezingen en is ze mentor bij de Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar.

Sabine-Jansen-scaled

drs. Sabine Jansen

Sabine heeft een achtergrond in Health Promotion Psychology en een grote passie voor gedragsverandering. Zodra ze na haar studie bij BCG aan de slag ging, wist ze dan ook dat ze zelf een gezondheidsdomein op wilde zetten. Immers, gedragsverandering is in haar ogen de sleutel tot het vormgeven van beleid, programma’s en interventies. Inmiddels staat het domein Gezondheid, Zorg en Welzijn, en voerde Sabine veel gedragstrajecten uit op het gebied van gezondheid en welzijn. Zo ontwikkelde ze de nieuwe, landelijke waarschuwingstekst voor gokreclames, leidde ze de gedragsonderzoeken tijdens de corona-pilotreizen naar Rhodos en Gran Canaria van de overheid, adviseerde ze verschillende grote organisaties over vitalere werknemers en inspireerde ze verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen over werken met gedragskennis. Met de opleiding wil ze gedragskennis nog verder het veld in brengen, door professionals zelfredzaam te maken op het gebied van gezondheidsgedrag.

Opleidingscoordinator

Eline de Bruijn

Eline de Bruijn

Opleidingscoördinator bij de Behavior Change Academy.

Brochure aanvragen

Vraag hieronder de brochure aan voor de opleiding Grip op Gezondheidsgedrag

Incompany optie voor de opleiding Grip op Gezondheidsgedrag

Wil je weten of onze incompany opleiding bij de leerbehoeftes van jouw organisatie past? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We denken graag met je mee!

Inhoud opleiding

Inhoud

De driedaagse opleiding bestaat uit drie onderdelen. Deze worden in chronologische volgorde behandeld. Bij elk onderdeel nemen de docenten je mee in de theorie, en ga je vervolgens zelf aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen. Na elke lesdag krijgen de deelnemers een mentoruur, waarbij zij individuele begeleiding en feedback ontvangen om hun leerproces verder te verdiepen. Je ontvangt werkbladen en inspirerende literatuur bij aanvang van elk onderdeel.

Dag 1: Introductie in gedragsverandering & gezondheidsgedrag

We starten met een introductie in gedragsverandering. Wat is de toegevoegde waarde van kennis over gezondheidsgedrag in het veld? Wat is gedragsverandering precies en waar wordt het nu ingezet? We analyseren bestaande veranderpogingen en laten zien waarom sommige veranderaanpakken wel werken en andere niet.

Daarnaast leren we je hoe je grote, abstractere uitdagingen zoals “de transitie naar preventie” of “gezondheidsgedrag bevorderen” omvormt tot behapbare verandervraagstukken. We reiken hiervoor een staandaardwerkwijze aan, middels ons Behavior Change Model.

Voor het uitvoeren van een gedragsveranderingstraject maken wij gebruik van het Behavior Change Model. Dit model geeft stap voor stap weer hoe een gedragsvraagstuk behandeld kan worden. Je kan dit model, of gedeeltes van dit model, gebruiken als stappenplan voor gedragsveranderingstrajecten.

Na dag 1 heb je de volgende inzichten opgedaan:

 • Je hebt dieper inzicht in de rol van gedrag binnen het domein Gezonheid, Zorg en Welzijn;
 • Je bent in staat om met behulp van het Behavior Change model inzicht te krijgen in het gedragsveranderingsproces van jouw doelgroep;
 • Je hebt kennisgemaakt met het vertalen van deze gedragsinzichten naar begrijpelijke en effectieve communicatie;
 • Je gaat naar huis met een eerste plan voor een campagneconcept of een contentstrategie.
Dag 2: Inzicht in gezondheidsgedrag

De tweede lesdag staat in het teken van het begrijpen van de mens. Pas als je begrijpt wat mensen echt beweegt, kun je daadwerkelijk gedrag veranderen. We behandelen de belangrijkste psychologische theorieën rondom gezondheidsgedrag, en zoomen in op de invloed van weerstanden, omgevingsfactoren en motivatie: kortom, de menselijke drijfveren. We gaan hier zowel in op het gezondheidsgedrag van de eindgebruiker voor wie
je beleid, communicatie of interventies maakt, als op het meekrijgen van
de mensen die directer in contact staan met jouw doelgroep. Je past deze kennis onder begeleiding van onze docenten direct toe op jouw eigen casus.

Na dag 2 heb je de volgende inzichten opgedaan:

 • Je weet beter waarom mensen doen wat ze doen. Je krijgt meer grip op gezondheidsgedrag;
 • Je weet welke basisbehoeften mensen hebben en hoe dat ons gezondheidsgedrag voortdurend stuurt;
 • Je kent de belangrijkste wetenschappelijke theorieën over hoe menselijk gedrag tot stand komt;
 • Je (her)kent de meest voorkomende motieven en weerstanden die menselijk gedrag beïnvloeden;
 • Je weet hoe je andere stakeholders mee kunt krijgen binnen je gedragsveranderingstraject.
Dag 3: Gericht interveniëren

Op lesdag drie leer je welke bewezen effectieve gedragsveranderingstechnieken er zijn en wanneer je welke technieken het beste in kunt zetten in welke situatie. We leggen uit hoe de verschillende technieken samenhangen met langdurige versus kortstondige gedragsverandering en laten zien waarom bepaalde interventies of beleid in de ene situatie dé perfecte oplossing lijken, maar in andere situaties nauwelijks of juist een averechts effect hebben. Ook staan we stil bij
waar je op moet letten, als je uit het grote aanbod bewezen effectieve gezondheidsprogramma’s kiest. Immers, bewezen effectief, geeft vaak niet de garantie dat een interventie ook voor jouw specifieke situatie werkt. Gedragsverandering is altijd maatwerk. Afsluitend vertaal je de technieken naar een concrete interventie voor je eigen casus.

Na dag 3 heb je de volgende inzichten opgedaan:

 • Je weet hoe je kunt inspelen op de motieven en weerstanden van je doelgroep om succesvol te zijn in gedragsverandering;
 • Je weet wanneer een gedragsinterventie meerwaarde heeft en wanneer niet;
 • Je beheerst concrete en effectieve beïnvloedingstechnieken en je weet in welke situaties welke technieken juist wel of niet effectief zijn;
 • Je weet hoe je een wetenschappelijk gefundeerde gedragsanalyse omzet in een kansrijke gedragsinterventie;
 • Je weet hoe je de geleerde kennis en vaardigheden kunt integreren in je werkproces om zo tot een effectieve aanpak van veranderstukken te komen.

Wat levert de opleiding je op?

Na het volgen van deze opleiding, zal je ervaren dat je:

 • Inzicht hebt in het menselijk functioneren, de drijfveren en weerstanden rondom gezondheidsgedrag;
 • In staat bent om deze inzichten te koppelen aan bijpassende beïnvloedingstechnieken;
 • Op basis van deze fundamentele kennis en vaardigheden beter in staat bent om gezondheidsgedrag in de praktijk op efficiënte en structurele wijze te veranderen of beleid effectiever vorm te geven;
 • Jezelf kunt profileren als gedragsveranderaar met als specialisatie Gezondheid, Zorg en Welzijn;
 • Deel uitmaakt van een netwerk van professionele gedragsveranderaars op het gebied van gezondheidsgedrag.
 • Tot slot ontvang je bij het voltooien van de opleiding Grip op Gezondheidsgedrag een certificaat voor jouw deelname.

Wat betekent dit in de praktijk?
Lees over de case study van alumni Noor Willemsen: Kinderen bewegen meer door populaire interventie op consultatiebureau

Praktische informatie

Voor wie?

Houd jij je als professional (beleidsmedewerker, communicatiemedewerker, onderzoeker, adviseur, programma- of projectmanager), bijvoorbeeld binnen de overheid, kennisinstituut, zorginstelling of stichting bezig met:

 • Gezondheidsbevordering;
 • Gezondheidspreventie;
 • Gezondheidsverschillen verkleinen;
 • Gezondheidsvaardigheden vergroten;
 • Het stimuleren van een gezonde leefomgeving.


Dan is deze driedaagse opleiding iets voor jou!

  •  

Data en locaties

 • Lesdag 1: donderdag 16 mei 2024
 • Lesdag 2: donderdag 6 juni 2024
 • Lesdag 3: donderdag 27 juni 2024


Locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

16 mei 2024Social Impact Factory in Utrecht
6 juni 2024Social Impact Factory in Utrecht
27 juni 2024Social Impact Factory in Utrecht

Investering

De kosten van de opleiding bedragen €2.515 (vrijgesteld van BTW). Deze kosten
zijn inclusief catering.

Schrijf je nu alvast in op onze interesselijst waardoor je als eerste benaderd wordt voor een plek. Over enkele weken openen we de inschrijvingen voor deze opleiding.

Docenten

Docenten- en opleidingsteam

Hoofddocenten

Dané Mulder

drs. Dané Mulder

Dané is sinds jongs af aan al geïnteresseerd in de combinatie tussen gezondheid en het menselijk gedrag. Vroeger zwom ze op hoog niveau wedstrijden en was ze continu bezig zichzelf gemotiveerd te houden. Haar levensmotto is dan ook: ‘Practice what you preach’. Inmiddels combineert Dané haar passie en kennis in het domein Gezondheid & Welzijn. Ze schreef onder andere campagnestrategieën voor het stimuleren van een gezonde leefstijl, voerde onderzoek uit naar het alcoholgedrag van studenten en gaf lezingen en workshops over het stimuleren van beweging in de zorg. Daarnaast is Dané docent van vele incompany opleidingen van de Behavior Change Academy, geeft zij workshops, trainingen en lezingen en is ze mentor bij de Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar.

Sabine-Jansen-scaled

drs. Sabine Jansen

Sabine heeft een achtergrond in Health Promotion Psychology en een grote passie voor gedragsverandering. Zodra ze na haar studie bij BCG aan de slag ging, wist ze dan ook dat ze zelf een gezondheidsdomein op wilde zetten. Immers, gedragsverandering is in haar ogen de sleutel tot het vormgeven van beleid, programma’s en interventies. Inmiddels staat het domein Gezondheid, Zorg en Welzijn, en voerde Sabine veel gedragstrajecten uit op het gebied van gezondheid en welzijn. Zo ontwikkelde ze de nieuwe, landelijke waarschuwingstekst voor gokreclames, leidde ze de gedragsonderzoeken tijdens de corona-pilotreizen naar Rhodos en Gran Canaria van de overheid, adviseerde ze verschillende grote organisaties over vitalere werknemers en inspireerde ze verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen over werken met gedragskennis. Met de opleiding wil ze gedragskennis nog verder het veld in brengen, door professionals zelfredzaam te maken op het gebied van gezondheidsgedrag.

Opleidingscoordinator

Eline de Bruijn

Eline de Bruijn

Opleidingscoördinator bij de Behavior Change Academy.

Brochure aanvragen

Brochure aanvragen

Vraag hieronder de brochure aan voor de opleiding Grip op Gezondheidsgedrag

Incompany aanvragen

Incompany optie voor de opleiding Grip op Gezondheidsgedrag

Wil je weten of onze incompany opleiding bij de leerbehoeftes van jouw organisatie past? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We denken graag met je mee!

Deelnemers van onze opleidingen werken onder andere bij:

Brochure downloaden

Ben je benieuwd hoe je kennis over gedragsverandering kunt inzetten in jouw werkzaamheden?

In onze driedaagse cursus leren we je hoe je inzicht krijgt in de drijfveren van je doelgroep en hoe je op basis van deze inzichten gedrag effectief verandert.

BCG18037 Brochure Mobiliteit_jpgsd

Specialisatieopleiding Mobiliteit & gedrag

20180922-Gedragsverandering-Nijmegen-42-162-1-2-1.jpg

Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar

over2.jpg

Incompany opleidingen