Over Behavior Change Academy

Behavior Change Academy is hét opleidingsinstituut op het gebied van gedragsverandering in Nederland. We leren professionals en organisaties hoe menselijk gedrag tot stand komt en welke (on)bewuste drijfveren hierbij een rol spelen. Daarnaast leren we hen hoe ze gedrag op effectieve en wetenschappelijke wijze kunnen veranderen, zowel op theoretisch als methodologisch niveau. De focus ligt op de implementatie van deze kennis en skills op de werkvloer: hoe creëer je draagvlak voor verandering en hoe borg je inzichten uit de opleiding in de dagelijkse praktijk?

Onze missie is om de fundamentele, wetenschappelijke inzichten uit de gedragspsychologie toepasbaar te maken voor de praktijk, om zo de kloof tussen de universiteit en de praktijk te verkleinen.

Hierbij combineren we inzichten vanuit de gedragspsychologie met inzichten uit onderwijswetenschappen, om onze deelnemers op een effectieve en gestructureerde wijze de fijne kneepjes van het vak te leren.

Ontstaan van Behavior Change Academy
Behavior Change Academy is opgericht door prof. dr. Rick van Baaren, dr. Mattheis van Leeuwen en strateeg Tim Wolters. Prof. dr. Rick van Baaren is hoogleraar Gedrag & Maatschappij aan de Radboud Universiteit en heeft gedragsverandering op de kaart gezet in Nederland, onder andere door de eerste master in gedragsverandering ter wereld op te richten aan de Radboud Universiteit. Dr. Mattheis van Leeuwen is universitair docent, coördinator en hoofddocent van deze master en is samen met Rick van Baaren ook hoofddocent van de eerste Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar. Tim Wolters werkt als ondernemer op het snijvlak van theorie en praktijk en helpt organisaties om wetenschappelijke inzichten naar de praktijk te brengen.

Verder bestaat het team van Behavior Change Academy uit ervaren en gediplomeerde gedragspsychologen, die de art and science van gedragsverandering beheersen. Door de nauwe band met de Radboud Universiteit is Behavior Change Academy altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de gedragswetenschappen

Behavior Change Academy is onderdeel van Behavior Change Group

Behavior Change Group helpt organisaties om zelfredzaam te worden op het gebied van gedragsverandering. Haar aanpak heeft drie belangrijke pijlers: inspireren, opleiden en hulp bieden bij het toepassen van gedragsverandering in de praktijk. Meer weten over de diensten van Behavior Change Group?

Ga hier naar de website.

Behavior Change Foundation

Behavior Change Academy investeert een deel van haar rendement in de Behavior Change Foundation. Met deze foundation zetten wij onze expertise op het gebied van gedragsverandering in om kleine stichtingen te ondersteunen bij het opzetten van effectieve campagnes in ontwikkelingslanden.

Ga naar: