Onze visie op leren

We vinden het belangrijk dat we professionals binnen Behavior Change Academy kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden. Met kwalitatief hoogstaand bedoelen we enerzijds dat we professionals onderwijzen over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering. Anderzijds bedoelen we dat we professionals zo goed mogelijk helpen om de lesstof op een effectieve én fijne manier tot zich te nemen.

We zetten ons elke dag in om zowel deze inhoudelijke als didactische kant van ons onderwijs steeds verder te verbeteren. Hierbij werken we vanuit zes pijlers, die voor ons de grondbeginselen vormen voor onze opleidingen. Hieronder beschrijven we deze zes pijlers.

1. We werken evidence-based

We doceren altijd over actuele, wetenschappelijke inzichten uit de gedragspsychologie. Deze inzichten worden gedoceerd door erkende gedragswetenschappers, die continu de vertaalslag maken van theorie naar toepassing in de praktijk.

‘’ Wat ons drijft als docenten is om alle abstracte kennis uit de wetenschap, over gedragsverandering en (sociale) psychologie, tastbaar te maken voor professionals en organisaties. Wat werkt nou écht in de praktijk?’’

Dr. Mattheis van Leeuwen – oprichter Behavior Change Academy en hoofddocent Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar

‘’We zijn al 10-20 jaar actief in het veld, en je merkt gewoon dat je in je hart een docent bent. Waar wij blij van worden, is als wij zien dat onze deelnemers de stof snappen, dat ze het doorhebben. Dat we zien dat ze die vonk hebben: ‘Hé nu kan ik het. Nu zie ik het!’. Dat drijft ons, enkele keer weer.’’

Prof. dr. Rick van Baaren – oprichter Behavior Change Academy en hoofddocent Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar

2. We bieden onderwijs op maat

Wij zijn van mening dat onderwijs moet aansluiten bij de individuele wensen en behoeften van de deelnemer. Wij maken leren persoonlijk door samen met de deelnemer te kijken naar persoonlijke leerdoelen, zodat de deelnemer de opleiding met voldoende praktische handvatten verlaat voor zijn/haar eigen uitdagingen in het werkveld. Daarnaast geloven wij dat leren in een veilige omgeving moet plaatsvinden. Daarom koppelen wij iedere deelnemer aan een mentor, die fungeert als vertrouwenspersoon en de deelnemer tijdens de opleiding begeleidt en coacht waar nodig.

3. Leer vandaag, pas morgen direct toe

In onze opleidingen is er een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk. Ons uitgangspunt is namelijk: je leert door te doen. Om deze reden passen de deelnemers de opgedane wetenschappelijke inzichten direct toe in hun eigen werkpraktijk. Daarom brengt elke deelnemer tijdens de Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar een eigen praktijkcasus in, waardoor zij in staat zijn van A-Z een gedragstraject te doorlopen.

4. We werken met interactieve methodes om effectief leren te bevorderen

De tijd van enkel informatie zenden is al lang voorbij. Binnen Behavior Change Academy werken wij dan ook met interactieve manieren om kennis effectief over te brengen. Zo maken wij veel gebruik van praktijkoefeningen, waarin deelnemers uitgebreid aan de slag gaan met actuele gedragsvraagstukken. Daarnaast zijn onze opleidingen blended. Blended leren omvat een mix van online en face-to-face werkvormen en leeractiviteiten, waarbij de deelnemer actief aan de slag gaat met leerinhoud– zowel individueel als in interactie met elkaar en de docent. Hierbij zorgen we voor een goede mix van studiematerialen, werkvormen en leeractiviteiten, die bijdraagt aan de eigen doelstellingen van de deelnemer.Op deze manier zorgen we ervoor dat we de deelnemer maximaal motiveren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.

5. We geloven in duurzaam leren

Wij geloven in het verduurzamen van kennis. Een opleiding kan inspireren, maar als de deelnemer de materie na afloop niet kan of wil toepassen, gaat de investering verloren. Als professional ambieer je immers een duurzame verandering in de manier waarop je kijkt en handelt in de praktijk. Als gedragspsychologen kennen wij als geen ander de uitdagingen bij het veranderen van ‘oud’ gewoontegedrag. Onze expertise in dit veld passen we dan ook toe in de manier waarop we onderwijzen, om zo nieuwe werkwijzen (en daarmee duurzaam leren) bij onze deelnemers te faciliteren

Ook na het afronden van een opleiding blijven we ons inzetten om onze deelnemers verder te laten leren. Dit doen wij door deelnemers kosteloos een plek te bieden binnen onze Behavior Change Community. Binnen deze community houden we onze alumni, onder andere door events en lezingen, op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het veld van gedragsverandering.

6. We faciliteren kennisuitwisseling tussen Gedragsveranderaars

In onze opleidingen komen deelnemers uit een groot aantal verschillende sectoren bij elkaar, waardoor er vanaf het begin al een mooie uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvindt. We stimuleren deze interactie zo veel mogelijk tijdens en na de opleiding, bijvoorbeeld door het creëren van mentorgroepen en de evenementen van de Behavior Change Community. Zo kunnen Gedragsveranderaars elkaar helpen en adviseren bij gedragsvraagstukken, en samen het veld van gedragsverandering steeds verder op de kaart zetten in Nederland. Samen stuwen we de beweging voort.

over2.jpg

Tweedaagse inspiratie cursus

20180922-Gedragsverandering-Nijmegen-42-162-1-2-1.jpg

Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar

over2.jpg

Incompany opleidingen