Brochure aanvragen

Grip op Gezondheidsgedrag

Beweeg je doelgroep naar een gezondere leefstijl

Hoewel de motivatie voor verandering en gezondheid vaak hoog is, blijkt het in de praktijk vaak lastig om gezondheidsgedrag te veranderen. Menselijk gedrag lijkt complex en ongrijpbaar en draagvlak voor verandering creëren uitdagend. Want hoe zorg je ervoor dat jouw gezondheidsbeleid doenlijk is én de juiste kaders biedt om verandering te realiseren? Hoe krijg je belangrijke stakeholders zover dat ze jouw ontwikkelde interventies ook uitdragen? En hoe zorg je dat jouw campagnes daadwerkelijk bijdragen aan een doelgroep die minder drinkt, rookt, gezonder eet en meer beweegt? Kortom, hoe beweeg je je doelgroep toe naar een gezondere leefstijl, ook als je zelf niet direct in contact staat met de doelgroep?

Aanvraagformulier brochure Grip op Gezondheidsgedrag:

Deelnemers van Behavior Change Academy werken onder andere bij: