Het Hybride Kantoor:
Geluk in de werkomgeving

Werkgeluk blijkt steeds een belangrijkere rol te spelen in de werknemerservaring, waarmee verzuim kan worden voorkomen en productiviteit kan worden behouden of zelfs worden vergroot. Aan organisaties de taak om hun medewerkers diezelfde voordelen te bieden tijdens hybride werken. Hoe zorg je ervoor dat werknemers gelukkig blijven en welke rol is hierin weggelegd voor je kantoorruimte?

Datum

22 september

Tijd

15:30 - 16:30

Investering

Gratis

Die vraag willen AREA en Happiness Lab voor jou beantwoorden tijdens de webinar ‘Het Hybride Kantoor: Geluk in de werkomgeving’. Tijdens deze webinar laat Happiness Lab zien welke psychologische factoren een belangrijke rol spelen tijdens hybride werken en leer je aan welke knoppen je kunt draaien om medewerkers hierin gelukkig te houden. In samenwerking met AREA maken we de koppeling tussen de theorie achter werkgeluk en de fysieke kantoorruimte. Hoe kun je het kantoor zodanig inrichten dat het ook in een hybride werkvorm alle cruciale functies vervult? Denk aan samenwerken met collega’s, geconcentreerd werken en verbonden voelen met de organisatie. Deze webinar biedt inspiratie voor het optimaal vorm geven van het hybride kantoor voor jouw organisatie. De webinar duurt 45 minuten en vervolgens is er 15 minuten ruimte om verdiepende vragen te stellen.

Wat levert het op?
Aan het einde van deze webinar:

  • weet je welke psychologische factoren belangrijk zijn voor het ervaren van werkgeluk tijdens hybride werken.
  • heb je concrete voorbeelden van hoe die psychologische factoren zich verhouden tot de fysieke kantoorruimte.
  • zal je door middel van een voorbeeldcasus een link kunnen leggen tussen jouw organisatie en de belangrijke factoren van werkgeluk in een hybride werkvorm.
  • kun je de eerste stappen zetten om met de opgedane kennis aan de slag te gaan.
In samenwerking met: