Doenlijk beleid

Er zijn tal van voorbeelden waarin beleid voor de burger anders uitpakt dan van tevoren bedacht. Het is dan ook de vraag hoe je de doenlijkheid van nieuw of bestaand beleid achterhaald. Oftewel, hoe kom je erachter of het beleid goed aansluit bij het alledaagse gedrag van mensen. En hoe maak je dit beleid vervolgens doenlijker? Deze vragen staan centraal in de webinar Doenlijk beleid’ op 3 februari 2022.

Datum

3 februari

Tijd

12:00 - 13:00

Investering

Gratis

Programma
Tijdens het webinar leer je wat de belangrijkste elementen zijn om rekening mee te houden bij het toetsen van doenlijkheid. Ook geven we een inkijkje in onze werkwijze: welke stappen kan je doorlopen als je aan de slag gaat met het achterhalen van doenlijkheid? Tot slot maken we in dit webinar de vertaalslag naar de praktijk. Aan de hand van onze eigen voorbeeldcasussen laten we zien hoe wij bestaand én hypothetisch beleid toetsten op doenlijkheid.

Na afloop heb je geleerd wat belangrijke elementen zijn als het gaat om doenlijkheid en ga je weg met ideeën en tips om zelf de doenlijkheid vanuit een gedrags- en burgerperspectief in kaart te brengen.

Duur
1 uur

Docent

Behavior Change Academy

Drs. Kaj Bots

Kaj zet zich vol enthousiasme in voor maatschappelijke problemen in het sociale domein. Voordat hij D&B’er werd, werkte Kaj jaren bij UWV als gedragsexpert en onderzoekscoördinator. Hij boog zich over verschillende gedragsvraagstukken en hield zich bezig met het toepassen van gedragsinzichten in schriftelijke communicatie.